FORKORTELSER
arb: arbejdet
beg: begynd(else)
dr r: drejet retmaske
dr vr: drejet vrangmaske
gb: garnet bagved
gf: garnet foran
kantm: kantmaske(r)
la: løs af
m: maske(r)
mm: mønstermaske i samlinger
omg: omgang
p: pind(e)
r: ret
rla: ret løs af
rundp: rundpind(e)
slutn: slutning(en)
sm: sammen
strømpep: strømpepind(e)
vr: vrang
vrla: vrang løs af

r indt mh: indtagning mod højre. Strik 2 m r sm. Højre maskebue vender frem.

r indt mv: indtagning mod venstre. Strik 2 m sm ved at tage 2 m af venstre p over på højre p, en ad gangen, som om de skulle strikkes r. Venstre maskebue vender frem. Sæt venstre p foran i Maskerne, og strik dem sm.

vr indt mh: indtagning mod højre. Strik 2 m vr sm ved at strikke vr i begge m på en gang. Højre maskebue er foran pinden.

vr indt mv: indtagning mod venstre. Strik 2 m vr sm ved at tage 2 m af venstre p over på højre p, en ad gangen, som om de skulle strikkes r. Venstre maskebue er foran pinden. Sæt venstre p bag i Maskerne, og strik dem vr sm.